• od 18 maja opieka
    Nasze Przedszkole od 18 maja 2020r. pełni opiekę przedszkolną w trakcie trwania epidemii COVID-19. Zasady opieki przedszkolnej uwarunkowane są wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Procedurą bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 191 im. Marii Kownackiej w okresie pandemii COVID - 19, stworzoną na podstawie powyższych wytycznych.
    Napisano piątek, 15 maj 2020 10:12

Aktualności

piątek, 15 maj 2020 10:12

od 18 maja opieka

Nasze Przedszkole od 18 maja 2020r. pełni opiekę przedszkolną w trakcie trwania epidemii COVID-19. Zasady opieki przedszkolnej uwarunkowane są wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Procedurą bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 191 im. Marii Kownackiej w okresie pandemii COVID - 19, stworzoną na podstawie powyższych wytycznych.