poniedziałek, 18 marzec 2024 13:38

Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego

Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego - akcja promująca zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Od 16 do 23 marca w Warszawie odbędą się otwarte wydarzenia, które będą dotyczyć najczęstszych problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzież. Akcja skierowana jest do rodziców i opiekunów, nauczycieli oraz do młodzieży.

Spotkania poprowadzą doświadczeni specjaliści oraz eksperci w dziedzinie psychologii dziecięcej i młodzieżowej, którzy podzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i praktycznymi narzędziami. Spotkania skupią się na różnorodnych aspektach zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, obejmując tematy takie jak:

Rozpoznawanie i radzenie sobie ze stresem
Zaburzenia funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży
Depresja i lęk
Wsparcie emocjonalne w domu i w szkole.
Rola rodziców i opiekunów w promowaniu zasad zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia.
Wczesne rozpoznawanie i interwencja w przypadku problemów zdrowia psychicznego.

 

Pełny harmonogram wydarzeń Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://zdrowie.um.warszawa.pl/zdrowie-psychiczne