Nasze dokumenty

STATUT PRZEDSZKOLA NR 191 im. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE
ul. Zawrat 22, 02-702 Warszawa
zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Uchwałą nr 10/2018/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zmianami)