1% na przedszkole

Wpisując w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy 2019 identyfikator naszego Przedszkola: ID 123690, KRS: 0000207472, możecie Państwo przeznaczyć 1% podatku dochodowego właśnie na nasze Przedszkole.