Rada rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM: Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za zaangażowanie, pomoc, bieżącą aktywność dla naszych dzieci w roku szkolnym 2019/2020!!!

Pani Monika Szyc - Przewodnicząca

Pani Marta Michałowska - Zastępca Przewodniczącej

Pani Joanna Smyrgała - Sekretarz

Pan Mirosław Kapuściński - Skarbnik