Rada rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

Pani Monika Szyc - Przewodnicząca

Pani Marta Michałowska - Zastępca Przewodniczącej

Pani Joanna Smyrgała - Sekretarz

Pan Mirosław Kapuściński - Skarbnik