Rekrutacja

Rekrutacja 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 5 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. 

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji dostępna jest w zakładkach: harmonogram rekrutacji, kryteria rekrutacji, zasady rekrutacji.