Rada rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

 Pani Agata Tymińska - Przewodnicząca

Pani Agata Siporska - Zastępca Przewodniczącej

Pani Julia Gregorczyk - Sekretarz

Pani Magdalena Fiałek - Skarbnik