Ramowy rozkład dnia

I i II oddział:

7.00-8.20 - Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy integrujące grupę. Zabawy konstrukcyjne klockami różnego typu.

8.20-8.30 – Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne.

Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

8.30-9.00 - Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Eksponowanie pracy dyżurujących dzieci. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, kształtowanie nawyku mycia zębów.

9.00-9.15 – Poranek z emocjami - Jak się czujesz?

9.15-9.40 - Zajęcia edukacyjno – wychowawcze organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

9.40-10.15 - Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne. Zabawy swobodne na dywanie w kącikach zainteresowań.

10.15-10.30 – II Śniadanie /owoc/ kształtowanie nawyku zjadania owoców.

10.30-11.30 - Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery. Czynności samoobsługowe doskonalące umiejętności przebierania się.

11.30-11.45 - Przygotowanie do zupy. Czynności samoobsługowe.

11.40 – 12.00 - Zupa. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżurów przy posiłkach.

12.00 -13.30 – Przygotowanie do wypoczynku i snu dzieci. Leżakowanie, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, muzyki poważnej w zależności od potrzeb dzieci.

13.30 – Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do II dania.

13.45 - Obiad II danie. Kulturalne zachowanie przy stole.

14.00 -15.00 – Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

15.00-15.30 - Podwieczorek.

15.30-17.00 – Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt w ogródku przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

 

III i IV oddział:

7.00-8.20 - Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy integrujące grupę. Zabawy konstrukcyjne klockami różnego typu.

8.20-8.30 – Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne.

Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

8.30-9.00 - Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Eksponowanie pracy dyżurujących dzieci. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, kształtowanie nawyku mycia zębów.

9.00-9.15 – Poranek z emocjami - Jak się czujesz?

9.15-9.40 - Zajęcia edukacyjno – wychowawcze organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

9.40-10.15 - Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne. Zabawy swobodne na dywanie w kącikach zainteresowań.

10.15-10.30 – II Śniadanie /owoc/ kształtowanie nawyku zjadania owoców.

10.30-11.45 - Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery. Czynności samoobsługowe doskonalące umiejętności przebierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików.

11.45-12.00 - Przygotowanie do zupy. Czynności samoobsługowe.

12.00 – 12.15 - Zupa. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżurów przy posiłkach.

12.15 -13.30 – Czynności relaksacyjne, słuchanie bajek, w zależności od potrzeb dzieci, spokojne zabawy indywidualne oraz zespołowe w kącikach zainteresowań, zajęcia dodatkowe, zajęcia wyrównawcze, kontynuacja zajęć edukacyjnych, wychowawczych.

13.30 – Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do II dania.

13.45 - Obiad II danie. Kulturalne zachowanie przy stole.

14.00 -15.00 – Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

15.00-15.30 - Podwieczorek.

15.30-17.00 – Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt w ogródku przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

 

UWAGA! Ramowy rozkład dnia jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, wycieczki, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji tematu.