Opłaty za przedszkole

Sposób dokonywania opłat za przedszkole

1. Opłata za żywienie w wysokości -  ilość dni……….. x 13 zł (dzienna stawka żywieniowa)

Na konto o numerze: 43 1030 1508 0000 0005 5057 5078

Odbiorca: Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej

Tytułem: żywienie za ………. imię i nazwisko dziecka

OPŁATA DO 8 KAŻDEGO MIESIĄCA