1% na przedszkole

Wpisując w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy 2023 identyfikator naszego Przedszkola: ID 123690, KRS: 0000207472, możecie Państwo przeznaczyć 1,5% podatku dochodowego właśnie na nasze Przedszkole.