Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 191 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkole191.wa

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-23.

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29.

1. Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu, odstępy między liniami możliwe dzięki wtyczce USERWAY;

 do zaznaczenia niektórych treści użyto jedynie zaznaczenia kolorem;

2. Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

3. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

Wsztstkie standardowe skróty klawiaturowe są dostępne.

Użyto wtyczki WP Accessibility Helper:

Używana.

4. Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

5. Dostępność architektoniczna:

ul. Zawrat 22, 02-702 Warszawa  


Sposób dojazdu
Dojście piesze od ul. Puławskiej 113a przez Park Królikarnia aleją po prawej stronie lub od ul. Zawrat prostopadłej do ul. Puławskiej. Najbliższe stacje metra: Metro Wilanowska w odległości około 900 m oraz Metro Wierzbno w odległości około 1 km. Dojście na perony możliwe jest za pomocą schodów lub wind.
Najbliższe przystanki autobusowe:
• Królikarnia 02 (kierunek Metro Wilanowska: 218)
• Królikarnia 08 (kierunek Domaniewska Office Park: 308)
Przystanki znajdują się w odległości około 300 m od budynku Przedszkola.
Najbliższe przystanki tramwajowe:
• Bukowińska 03 (kierunek Wyścigi: 4, 10, 35; kierunek Metro Wilanowska: 14)
• Bukowińska 04 (kierunek Żerań Wschodni: 4; kierunek Nowe Bemowo: 35; kierunek Metro Młociny: 10; kierunek Banacha: 14)
• Królikarnia 03 (kierunek Metro Wilanowska: 14; kierunek Wyścigi: 4, 10, 35; kierunek PKP Służewiec: 18)
• Królikarnia 04 (kierunek Żerań Wschodni: 4; kierunek Nowe Bemowo: 35; kierunek: Metro Młociny: 10; kierunek Żerań FSO: 18)
• Królikarnia 05 (kierunek Żerań FSO: 18)
• Królikarnia 06 (kierunek PKP Służewiec: 18)
Przystanki znajdują się w odległości około 450 m od budynku Przedszkola. Dojście do przystanków wymaga pokonania przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną i dźwiękową.
Zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl
Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Budynek Przedszkola to budynek dwukondygnacyjny. Wejścia do budynku: Jedno wejście od strony Parku Królikarnia i jedno wejście z bramą wjazdową od ulicy Zawrat 24 dla osób poruszających się na wózku. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe otwierane o szerokości 138 cm znajdują się na schodach. Pokonanie różnicy poziomów odbywa się przez schody lub za pomocą platformy dla osób z niepełnosprawnościami. W platformie brak informacyjnych komunikatów dźwiękowych. W budynku na pozostałych kondygnacjach nie ma wind osobowych. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się jedynie w holu głównym na poziomie 0. Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzielone przeciwpożarowo dwie ewakuacyjne klatki schodowe. Brak windy do celów ewakuacyjnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz tłumacza języka migowego. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Brak pochylni. W okolicy również nie ma wyznaczonych miejsc, na których mogą parkować osoby z niepełnosprawnościami. Na teren placówki można wejść z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

6. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Kotarska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 508 276 413 lub 22 843 19 72. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl