czwartek, 14 październik 2021 12:43

Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Instytut Psychiatrii i Neurologii jest beneficjentem projektu "Razem do rozwoju - Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Partnerami projektu są: „INTEGRACJA” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi (odpowiedzialny za Zespół ds. profilaktyki), Centrum Medyczne Damiana (odpowiedzialny za prowadzenie ośrodka I poziomu referencyjnego, szczegóły poniżej).
W ramach projektu powstał i funkcjonuje ośrodek I poziomu referencyjnego: Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Prowadzony jest on przez Partnera IPiNu - Centrum Medyczne Damiana i mieści się przy ul. Racławickiej 27.
Oferta Ośrodka jest skierowana do:
- osób w wieku 0 - 21 r.ż., które aktualnie mieszkają/ uczą się na terenie Dzielnicy Mokotów,
- rodzin oraz opiekunów prawnych dzieci i młodzieży do 21 r. ż. wymienionych wyżej.
W ramach oferowanej w Ośrodku pomocy można skorzystać z bezpłatnych świadczeń tj.:
- porada psychologiczna,
- psychoterapia indywidualna,
- wsparcie psychospołeczne,
- wizyta domowa i wsparcie środowiskowe.
Na konsultacje przyjmujemy bez skierowań.
Świadczenia są bezpłatne.
Zapisy na wizyty odbywają się pod numerem telefonu: 516 018 429.
II poziom referencyjny (oddział dzienny, psychoterapia rodzinna, lekarz psychiatra) zostanie uruchomiony w najbliższych tygodniach.