Wydrukuj tę stronę

Rada rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

Pan Mirosław Kapuściński - Przewodniczący

Pani Marta Michałowska - Zastępca Przewodniczącego

Pani Joanna Smyrgała - Sekretarz

Pani Katarzyna Wyrzykowska - Skarbnik