PRZEDSZKOLE NR 191 W WARSZAWIE

im. Marii Kownackiej

PRZEDSZKOLE NR 191 W WARSZAWIE

im. Marii Kownackiej

PRZEDSZKOLE NR 191 W WARSZAWIE

im. Marii Kownackiej

 logoepuap

Wyszukaj

godlo

Nasze główne priorytety

Tworzymy bezpieczne i przyjazne środowisko dla najmłodszych.

Wspieramy rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w korelacji ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.

Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi wartościami takimi jak: prawda, dobro, piękno, przyjaźń.

Dbamy o rozwijanie poczucia własnej wartości u dziecka:

 • motywujemy, by dziecko podejmowało coraz ambitniejsze, ale leżące w granicach jego możliwości zadania
 • rozwijamy w dziecku ufność we własne możliwości
 • stawiamy przed dzieckiem zadania, które je angażują
 • uczymy samodzielnej pracy oraz współpracy z innymi.

Absolwent Przedszkola nr 191 im. Marii Kownackiej w Warszawie:

JEST SAMODZIELNY

 • w zakresie samoobsługi (samodzielnie ubiera się i rozbiera, prawidłowo wykonuje czynności higieniczne, dba o swoje rzeczy i utrzymuje je w porządku, właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków)
 • mówi o swoich potrzebach
 • w miarę samodzielnie radzi sobie w trudnych sytuacjach (podejmuje decyzje) i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań
 • radzi sobie z porażką

MA POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

 • zna swoje słabe i mocne strony
 • umie wyrazić swoje uczucia w sposób adekwatny do sytuacji
 • ma poczucie że jest kochany i akceptowany przez innych

ZGODNIE FUNKCJONUJE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ

 • przestrzega norm i zasad obowiązujących w społeczności dziecięcej (potrafi odróżnić dobro od zła)
 • nawiązuje przyjaźnie i koleżeńskie kontakty z rówieśnikami i dorosłymi
 • obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują
 • jest życzliwy, tolerancyjny i chętnie pomaga innym
 • jest empatyczny

JEST SPRAWNY FIZYCZNIE

 • dba o swoje zdrowie
 • jest sprawne fizycznie na miarę swoich możliwości
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych

JEST OTWARTY NA ŚWIAT

 • wykazuje zainteresowanie i chęć poznawania nowych treści
 • troszczy się o środowisko przyrodnicze i przestrzega zasad jego ochrony
 • jest wrażliwym odbiorca i twórcą sztuki

JEST GOTOWY DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE

 • potrafi współpracować w grupie, słucha poleceń nauczyciela
 • jest skoncentrowany na zadaniu, cierpliwie – w odpowiednim tempie - wykonuje je
 • dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania
 • jest odpowiedzialny
 • wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc
 • orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu

Copyright © 2010 Przedszkole 191 w Warszawie. All Rights Reserved.

Dziękujemy Wydawnictwu Siedmioróg z Wrocławia oraz Oficynie Wydawniczej G&P z Poznania, za wyrażenie zgody na umieszczenie wizerunków postaci książek publikownych przez te Wydawnictwa na witrynie internetowej Przedszkola.

Projekt i wykonanie serwisu - Hugo IT serwis-informatyczny.pl - 2014