wtorek, 25 styczeń 2022 10:01

dyżur wakacyjny

dyżur wakacyjny

uprzejmie informuję, że na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy: https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola-dyzury-wakacyjnezostały opublikowane terminy dyżurów wakacyjnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowy prowadzonych
przez m.st. Warszawę wraz z informacją o formie organizacji i sposobie zapisów na dyżury.
Zamieszczone terminy są zgodne z ustaleniami podjętymi w dzielnicach. Nasze przedszkole dyżuruje w I turnusie, czyli od 1 do 22 lipca 2022.