PRZEDSZKOLE NR 191 W WARSZAWIE

im. Marii Kownackiej

PRZEDSZKOLE NR 191 W WARSZAWIE

im. Marii Kownackiej

PRZEDSZKOLE NR 191 W WARSZAWIE

im. Marii Kownackiej

 logoepuap

Wyszukaj

godlo

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

Administratorem danych osobowych jest  Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej w Warszawie, ul. Zawrat 22, tel. 022 843 19 72, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 191 jest Pan Paweł ROWIŃSKI,  e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

1. Administrator danych osobowych – dyrektor Przedszkola – przetwarza dane osobowe zbierane od Pani/Pana, w celu:

 

+wykonania umowy – procesu rekrutacyjnego, pobytu dziecka w P191, upoważnienia do odbioru dziecka – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie, w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie

 

wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 

+dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na P191 na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu Pracy, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

+w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu P191 polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes P191 –

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

2. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 1, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz P191 usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy, takie jak Dzielnicowe   Biuro   Finansów   Oświaty Mokotów, bank, a także organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub do obrony przed takimi roszczeniami, po tym okresie dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

 

4. Każdą z wyrażonych zgód można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów ewidencyjnych, wycofanie zgody należy dokonać drogą pisemną lub elektroniczną.

 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych.

 

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w P191 narusza przepisy

 

RODO.

 

 7. Podanie danych osobowych jest wymagane przez P191 w celu zawarcia umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez P191 jest brak możliwości zawarcia umowy.

 

 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

Copyright © 2010 Przedszkole 191 w Warszawie. All Rights Reserved.

Dziękujemy Wydawnictwu Siedmioróg z Wrocławia oraz Oficynie Wydawniczej G&P z Poznania, za wyrażenie zgody na umieszczenie wizerunków postaci książek publikownych przez te Wydawnictwa na witrynie internetowej Przedszkola.

Projekt i wykonanie serwisu - Hugo IT serwis-informatyczny.pl - 2014