Wycieczka do Muzeum Sportu i Rekreacji

Oglądamy eksponaty|Poznajemy historię Igrzysk Olimpijskich, znaczenie kół na fladze olimpijskiej|Układamy nazwy kontynentów|| Oglądamy eksponaty|Poznajemy historię Igrzysk Olimpijskich, znaczenie kół na fladze olimpijskiej|Układamy nazwy kontynentów|| ||||