Alpaki fajne zwierzaki

Oglądamy, słuchamy i wiedzę zdobywamy.|Przytulamy.|Karmimy- jedzą nam z ręki.|Dbamy o fryzury.|| Oglądamy, słuchamy i wiedzę zdobywamy.|Przytulamy.|Karmimy- jedzą nam z ręki.|Dbamy o fryzury.|| |||||