Teatrzyk muzyczny "Owady na wiosennej łące"

Poszerzenie wiadomości dzieci o łące i jej mieszkańcach.|Rozwijanie zdolności teatralnych dzieci.|| Poszerzenie wiadomości dzieci o łące i jej mieszkańcach.|Rozwijanie zdolności teatralnych dzieci.|| |||