"Świat sam, nie da sobie rady, dlatego przedszkolaki segregują odpady" - Słoneczka w Centrum Informacyjnym Rozbudowy ZUSOK

Poznanie źródeł i rodzajów odpadów w środowisku lokalnym.|Edukacja w zakresie, segregowania odpadów we własnym domu, przedszkolu.|Oglądanie makiety, zapoznanie z projektem.|Poznanie negatywnych skutków rozkładu śmieci i odpadów dla środowiska.|Wykonanie Eko-plakatu. "O przyrodę dbamy i jej nie zanieczyszczamy."|| Poznanie źródeł i rodzajów odpadów w środowisku lokalnym.|Edukacja w zakresie, segregowania odpadów we własnym domu, przedszkolu.|Oglądanie makiety, zapoznanie z projektem.|Poznanie negatywnych skutków rozkładu śmieci i odpadów dla środowiska.|Wykonanie Eko-plakatu. "O przyrodę dbamy i jej nie zanieczyszczamy."|| ||||||