Bajkowe Laboratorium " Warsztaty: sensoryczne slimy".

Celem warsztatów jest zapewnienie mnóstwa zabawy i zadbanie o rozwój sensoryczny dzieci.|Slime to masa plastyczna wykonana samodzielnie przez dzieci o zróżnicowanych kolorach, fakturze i strukturze.|Zabawa masami to świetne zajęcie, które oddziałuje na zmysł dotyku.|Slime'y też wyciszają, uczą koncentracji i cierpliwości, pobudzają kreatywność|| Celem warsztatów jest zapewnienie mnóstwa zabawy i zadbanie o rozwój sensoryczny dzieci.|Slime to masa plastyczna wykonana samodzielnie przez dzieci o zróżnicowanych kolorach, fakturze i strukturze.|Zabawa masami to świetne zajęcie, które oddziałuje na zmysł dotyku.|Slime'y też wyciszają, uczą koncentracji i cierpliwości, pobudzają kreatywność|| |||||